Ukupna vrijednost projekta : 43.400.36 EUR

 

EU sufinanciranje projekta:  36.456,30 EUR

 

Razdoblje provedbe projekta:  01. svibnja 2020. – 01. kolovoza 2023.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

OPIS PROJEKTA

 

Realizacijom ovog projekta doprinjelo se rješavanju središnjeg problema Korisnika tj. nedovoljna prisutnost na širem europskom tlu. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do značajnije prisutnosti i vidljivosti Korisnika na odabranom tržištu, što je u konačnici rezultiralo jačanjem njegove tržišne pozicije, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Specifični cilj projekta bio je povećati sposobnost poduzeća Neutrino Tau d.o.o. za sudjelovanjem na širem europskom tržištu te povećati uspješnosti poslovanja. U tom smislu, u post projetknom razdoblju, a temeljem temeljem potražnje za proizvodima Korisnika, projekt će dodatno unaprijediti sadržaj i kvalitetu proizvodnje

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

 

Tihomir Haralović, tihomir@neutrinotau.hr